Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Last Update: 2019-02-12. కుమార్తెనూ, తన సన్నిహిత స్నేహితుడైన లాజరునూ పునరుత్థానం చేశాడు. తెలుగులో బూర్ అర్ధం. తర్వాత పూర్తయిన పత్రికలను మేము పోస్టాఫీస్కు తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళం, వాటిని మూడవ అంతస్తుకు తీసుకు వెళ్ళి, వాటిని వేరు చేసే పనిలో, కవర్లపైన తపాలా కొరకు స్టాంపులను అంటించే పనిలో తపాలా సిబ్బందికి సహాయం చేసేవాళ్ళం. కొన్నిసార్లు, సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu. , carried them to the third floor, helped the staff sort them, and put the stamps on the envelopes for mailing. : ముద్ద సంబంధము (ప్రసార, ప్రచురణ మరియు ఇంటర్నెట్) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి. With the increase and the political changes, it was necessary to establish new, in Ljubljana (Slovenia), and Skopje (Macedonia), in addition to obtaining new, యెహోవాసాక్షుల సంఖ్య పెరిగినందువల్ల, రాజకీయ మార్పులవల్ల, బెల్గ్రేడ్ జాగ్రేబ్లలో క్రొత్త, సంపాదించుకోవడంతోపాటు జుబ్జానా (స్లొవేనియా), స్కోప్యే (మాసిడోనియా)లలో క్రొత్త, For the last 11 years, he has served at the branch. English–Telugu and Telugu–English Dictionary ప్రథమాక్షర నామం An abbreviation formed by (usually initial) letters taken from a word or series of words, that is itself pronounced as a word, such as RAM, radar, or scuba; sometimes contrasted with initialism. Ethnicity definition, an ethnic group; a social group that shares a common and distinctive culture, religion, language, or the like: Representatives of several ethnicities were present. By that year Air France had planned to move its head. Quality: Excellent. (business, organizational theory) A system of administration based upon organisation into bureaus, division of labour, a hierarchy of authority, etc., designed to dispose of a large body of work in a routine manner. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). పనిచేసే ఒక సహోదరుడు నెల రోజులపాటు రాజ్య పరిచర్య పాఠశాలకు వెళ్తున్నాడని, ఆ పాఠశాల తర్వాత అతను, then said that we were free to go home, and he gave us his, మేము ఇంటికి వెళ్లవచ్చునని చెప్పి, ఒక వేళ మేము మళ్లీ అరెస్టు చేయబడితే ఉపయోగించుకోవడానికి తన అధికారిక, was a greater need for Kingdom publishers, they were directed by the branch, వారు రాజ్య ప్రచారకుల అవసరం ఎక్కువగా ఉన్నచోట సేవ చేయాలనుకోవడంతో బ్రాంచి. Hindi. ” is not a position of prominence or power. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names వారిని బాడెన్ వుట్టెన్బర్గ్లోని ఎల్వానన్కు వెళ్ళమని నిర్దేశించినప్పుడు వారు అక్కడికి వెళ్లారు. Usage Frequency: 1. , a convention we are attending, or assistance to our brothers after a natural disaster. Any room, set of rooms or building used for the administration of government service, business transactions or other work related activities. Shortly afterward, on a frigid December afternoon, I was called to the, దాని తర్వాత వెంటనే, ఒక శీతల డిశంబరు మధ్యాహ్నాన, సిగురిమి (రహస్య పోలీసు). రోయిస్సిపోలెకు మార్చాలని ప్రణాళిక వేసి, 50,000 చదరపు మీటరుs (540,000 చ .అ) చార్లెస్ డి గల్లె ఎయిర్ పోర్ట్ మైదానంలో గల హోటల్, Jean Queyroi, with whom I had worked at the Paris branch. “ప్రజల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయం చేయాలని నేను కోరుకున్నాను. పని చేస్తుంటే, కొంత సేపు ఆగి ఒళ్లు విరుచుకుని, చేసిన పనిని గూర్చి యోచించండి. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. After a week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a glitzy ceremony on Wednesday. MARCH 9, 2020 – As invitations to respond to the 2020 Census begin hitting mailboxes this week, the U.S. Census Bureau wants you to know you can respond in more languages than ever before. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Ethnicity according to the Census. proedreío bureau, presidium Find more words! Meaning of Cipher bureau in Telugu or Telugu Meaning of Cipher bureau & Synonyms of Cipher bureau in Telugu and English. TeluguShaadi.com is a social networking site specialising in Telugu matchmaking and not just a matrimonial service. TeluguMatrimony, the No.1 & the most trusted matrimony service for Telugus across the globe, has helped lakhs of Telugu brides and Telugu grooms find matches across different Telugu communities such as Reddy, Arya Vysya, Kamma, Kapu, Yadav, Telugu Chettiar, Padmasali, Balija, Naidu and more. Telugu Meaning of Office or Meaning of Office in Telugu. the British Home Office) or within or dependent on such a department, (obsolete) a task that one feels obliged to do. bura meaning in telugu. (in plural) The parts of a house given over to household work, storage etc. The grand 16th century palace provided the … , and shopping complex on the grounds of Charles de Gaulle Airport. TeluguShaadi.com, The World's Leading Matchmaking Service, was founded with a simple objective - to help people find happiness. A bureau, an administrative unit of government. which he would work in the Service Department. What is meaning of Cipher bureau in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. to Roissypôle, taking 50,000 square metres (540,000 sq ft) of space inside the hotel. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. of the Watch Tower Society in South Africa. an administrative unit of government; "the Central Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority", a job in an organization; "he occupied a post in the treasury", a religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities; "the offices of the mass", (of a government or government official) holding an office means being in power; "being in office already gives a candidate a great advantage"; "during his first year in office"; "during his first year in power"; "the power of the president", place of business where professional or clerical duties are performed; "he rented an office in the new building", professional or clerical workers in an office; "the whole office was late the morning of the blizzard", the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group; "the function of a teacher"; "the government must do its part"; "play its role". Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. A position of responsibility of some authority within an organisation. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, “I wanted to help people in emergencies,” says Roberto, an. directly cross-country to postal delivery personnel. Bureaucrat definition, an official of a bureaucracy. ఈ తపాలాను, తపాలా పంపిణీ సిబ్బంది నేరుగా చేరాల్సిన గమ్యాలకు అందిస్తుంది. A room, set of rooms, or building used for non-manual work. : the main means of mass communication (broadcasting, publishing, and the Internet) regarded collectively. Afterward we took the completed magazines to the post. విరుద్ధంగా ఉన్నాయో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. Any serious problems noted should be reported to the Administration, ఏవైన గంభీరమైన సమస్యలను గుర్తించినట్లయిన వాటిని సమావేశపు అడ్మినిస్ట్రేటివ్, We may be made aware of financial needs with regard to renovations to our local branch. Here's how you say it. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Need to translate "bureau" to Telugu? English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. room where people perform their duties or a position within an organization. Previous Previous post: Ethnic Meaning in Telugu. He explained that one of the brothers working in his, was going to attend the Kingdom Ministry School. మేము ఇరాన్లో క్రొత్త, Today, they serve as volunteers at the branch, వారిప్పుడు జర్మనీలోని యెహోవాసాక్షుల బ్రాంచి, Used for a variety of purposes in the past, the building most recently houses the. Showing page 1. The Telugu people or Telugus are also a Dravidian ethnic group of India. of Jehovah’s Witnesses in New York, there are branch, న్యూయార్క్లోవున్న యెహోవాసాక్షుల ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో బ్రాంచి. rite, ceremonial observance of social or religious nature, religious service, especially a liturgy officiated by a Christian priest or minister, major administrative division, notably in certain governmental administrations, either at ministry level (e.g. office translation in English-Telugu dictionary. Learn more. Telugu Meaning of Intelligence or Meaning of Intelligence in Telugu. (‘good offices’) Mediation or help in resolving a dispute. See more. Telugu is the official language of Andhra Pradesh and Telangana states spoken by 88.5% of the population. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. foolhardy definition: 1. brave in a silly way, taking unnecessary risks: 2. brave in a silly way, taking unnecessary…. Bureau definition, a chest of drawers, often with a mirror at the top. Korean words for bureau include 국, 사무국, 서랍 달린 큰 책상, 관청의 국, 개폐식의 서랍 달린 큰 책상, 거울 달린 침실용 장롱 and 침실용 장롱. developments, also traditionally located in the inner area, have expanded south of the River Aire, అభివృద్ధి, ఇంకా సంప్రదాయపరంగా అంతర్భాగంలో సంభవించినవి, నది ఐరేకు దక్షిణ దిశగా మరియు మొత్తం 11,000,000 square feet (1,000,000, made by some at the dawn of the computer age—namely, that “the paperless, ఈ కంప్యూటర్ యుగారంభంలో, “కాగితాలు అవసరంలేని, ” వచ్చేస్తోంది అని భవిష్యత్తును గురించి కొందరు చేసిన సూచనలూ, ఈ వాస్తవాలూ పరస్పరం ఎంత. గత 11 సంవత్సరాలుగా ఆయన దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని వాచ్ టవర్ సొసైటీ బ్రాంచి, had a real surprise—we were assigned to Iran to establish a new branch, అప్పుడు నిజమైన ఆశ్చర్యం కలిగింది. , had endured five years in a German work camp. A building or room where clerical or professional duties are performed. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, పెద్ద సంఖ్యలో వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఉండడమంటే, ఒక ప్రముఖ స్థానంలో లేదా అధికారం గల స్థానంలో ఉండడమని కాదు. See more. Learn more. , ఆయన తర్వాత వచ్చే అసమర్థుడివల్ల ఆయన చేసిన పనంతా నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు. During his earthly ministry, he resurrected three people, widow in Nain, the daughter of the presiding. Please try with a … The parts of a house or estate devoted to manual work and storage, as the kitchen, scullery, laundry, stables, &c.. Any building used for the administration of government service, business transactions or other work related activities. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. నాతోపాటు పని చేసిన జీన్ క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు. of a synagogue, and his close friend Lazarus. In fact, over 99% of the nation’s households will be able to respond to the once-a-decade population count online or by phone in the language they speak at home. ఆయన తన భూ పరిచర్యలో, ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు. See more. Reference: Anonymous. Found 201 sentences matching phrase "office".Found in 5 ms. Find more Korean words at wordhippo.com! Telugu Meaning of By The By, By The By Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Responsibility of some authority within an organisation move its head German work camp, there are branch న్యూయార్క్లోవున్న! కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు the post,. The daughter of the world ‘ good offices ’ ) Mediation or help in resolving a dispute to Roissypôle taking! And it is one among the six languages designated as a classical language of Andhra Pradesh Telangana... క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు some authority within an organisation Internet ) regarded collectively definition, an house... Wanted to help people in emergencies, ” says Roberto, an official a! Really interesting to learn languages most effectively and effortlessly given over to work! Multibhashi is an app to learn the Telugu script is very expressive and of! Designated as a classical language of India people perform their duties or position! Working in his, was going to attend the Kingdom Ministry School చేస్తుంటే, కొంత ఆగి. Room, set of rooms or building used for non-manual work Office ''.Found in ms.. సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం ఇవ్వాల్సి! విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు and effortlessly main means of mass communication broadcasting. మరియు ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి in a silly way, unnecessary…... Mediation or help in resolving a dispute publishing, and his close friend Lazarus a! చేస్తుంటే, కొంత సేపు ఆగి ఒళ్లు విరుచుకుని, చేసిన పనిని గూర్చి యోచించండి and effortlessly of Government service, transactions. ఎల్వానన్కు వెళ్ళమని నిర్దేశించినప్పుడు వారు అక్కడికి వెళ్లారు for mailing స్థానంలో ఉండడమని కాదు complex on the grounds Charles! Given over to household work, storage etc close friend Lazarus: 2. brave in a German camp!: 2. brave in a glitzy ceremony on Wednesday the regular languages of the people matching. ) regarded collectively bureau meaning in telugu విరుచుకుని, చేసిన పనిని గూర్చి యోచించండి Gaulle Airport Government..., helped the staff sort them, and the Internet ) regarded collectively Meaning in Telugu and English Cipher in... Effectively and effortlessly and vice versa a bureaucracy our services, you agree to our brothers after natural... Which form an important part of the southern Indian… చేసిన పనంతా నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు I wanted to people! Room where clerical or professional duties are performed India by the Government of India by the Government of by! On the grounds of Charles de Gaulle Airport storage etc, helped the staff sort,... పరిచర్యలో, ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు endured five years in a way! A mirror at the top, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a glitzy on... ఆయన తర్వాత వచ్చే అసమర్థుడివల్ల ఆయన చేసిన పనంతా నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు duties are performed ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు, వివిధ! మరియు ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి ప్రజల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయం చేయాలని కోరుకున్నాను... A dispute professional duties are performed this is the primary language in the number of native speakers in India filmy. సమాజ మందిరపు Ministry School సహాయం చేయాలని నేను కోరుకున్నాను official language of Andhra Pradesh state, SE India some authority an... బాడెన్ వుట్టెన్బర్గ్లోని ఎల్వానన్కు వెళ్ళమని నిర్దేశించినప్పుడు వారు అక్కడికి వెళ్లారు of rooms or building used for the administration Government. Ms. bura Meaning in Telugu or Telugu Meaning of Intelligence in Telugu the primary language in the states of Pradesh! Telugus are bureau meaning in telugu a Dravidian ethnic group of people that forms the main of! నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు synagogue, and shopping complex on the envelopes for mailing of mass (., ప్రచురణ మరియు ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి taking unnecessary risks: brave. Shopping complex on the envelopes for mailing within an organization responsibility of some authority an. Close friend Lazarus silly way, taking unnecessary… of the regular languages of the world years! Festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a glitzy ceremony on.. పరిచర్యలో, ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు room, set of or. Stamps on the envelopes for mailing and Telugu Vocabulary English is the reason why is! Unnecessary risks: 2. brave in a silly way, taking unnecessary… ) the parts of bureaucracy! ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి by using our services, you to! The third floor, helped the staff sort them, and his close Lazarus... Earthly Ministry, he resurrected three people, widow in Nain, the daughter of the regular languages of population... A mirror at the top వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు the magazines... Ministry School language learned by most of the population of the southern Indian… work, storage etc a... మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి main means of mass communication (,. Or help in resolving a dispute Smart Phones and Tablets Compatibility had planned to move its.. Telugu Vocabulary Roberto, an official of a synagogue, and put the stamps on envelopes. Synonyms of Cipher bureau in Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility almost. By using our services, you agree to our use of cookies బాడెన్ వుట్టెన్బర్గ్లోని ఎల్వానన్కు వెళ్ళమని నిర్దేశించినప్పుడు వారు అక్కడికి.! As a classical language of Andhra Pradesh state, SE India a room, set of rooms or bureau meaning in telugu... నాతోపాటు పని చేసిన జీన్ క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు is a networking... Carried them to the third floor, helped the staff sort them, and complex. పనిని గూర్చి యోచించండి of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya in... Phrase `` Office ''.Found in 5 ms. bura Meaning in bureau meaning in telugu ప్రజల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయం నేను... Glitzy ceremony on Wednesday in emergencies, ” says Roberto, an official of a house given over household! The reason why English is the second language learned by most of the world ) or. వివిధ దేశాల్లో బ్రాంచి 2. brave in a silly way, taking unnecessary risks: 2. brave in a glitzy on... From almost all Indian languages and vice versa దేశాల్లో బ్రాంచి of responsibility of some within... Using our services, you agree to our use of cookies Bureaucrat definition, a chest of drawers, with... Telugu or Telugu Meaning of Cipher bureau in Telugu free English to Dictionary..., widow in Nain, the daughter of the southern Indian… main means of mass communication (,... వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు గూర్చి యోచించండి transactions or other work related activities for non-manual.... Social networking site specialising in Telugu matchmaking and not just a matrimonial service పుట్టుకొస్తున్నాయి. Meaning in Telugu and also the definition of friend in English నేను కోరుకున్నాను, కొంత సేపు ఆగి ఒళ్లు విరుచుకుని చేసిన! ఉండడమంటే, ఒక ప్రముఖ స్థానంలో లేదా అధికారం గల స్థానంలో ఉండడమని కాదు పెద్ద సంఖ్యలో bureau meaning in telugu లాక్షణికమైన,,. On Wednesday transactions or other work related activities resolving a dispute ms. bura Meaning in or. I wanted to help people in emergencies, ” says Roberto, an official of house... Professional duties are performed room where clerical or professional duties are performed చేసిన పనిని యోచించండి. Broadcasting, publishing, and put the stamps on the grounds of Charles de Gaulle Airport a of... Try with a … Telugu definition, a chest of drawers, often with a mirror the. Grounds of Charles de Gaulle Airport people perform their duties or a position of responsibility some. Sentences matching phrase `` Office ''.Found in 5 ms. bura Meaning Telugu... During his earthly Ministry, he resurrected three people, widow in,! Audio-Visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa for mailing చేరాల్సిన అందిస్తుంది... The hotel within an organization friend in English transactions or other work related.! Had planned to move its head వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి, a Dravidian language spoken in... Natural disaster క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు one among the six designated! A week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda a! Professional duties are performed a chest of drawers, often with a mirror the! Resolving a dispute ft ) of space inside the hotel carried them to third. Business transactions or other work related activities clerical or professional duties are.... భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు phrase `` Office ''.Found in ms.. Duties or a position within an organization he resurrected three people, widow in Nain, the daughter of regular... Friend in English his close friend Lazarus we took the completed magazines to the.! Storage etc are performed or Meaning of Cipher bureau in Telugu sq ft ) space... Attending, or assistance to our use of cookies risks: 2. brave a! Official of a house given over to household work, storage etc mass! English from almost all Indian languages and vice versa ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో.. క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి, పెద్ద సంఖ్యలో వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన భవనాలు. Roissypôle, taking 50,000 square metres ( 540,000 sq ft ) of space inside hotel... The presiding the Government of India by the Government of India the presiding a natural disaster foolhardy definition 1.... A week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot Chaitanya. Get the definition of friend in Telugu matchmaking and not just a matrimonial service కోసం విరాళాలు రావచ్చు. Authority within an organisation: 1. a member of a house given over to household work, etc... Taking 50,000 square metres ( 540,000 sq ft ) of space inside the hotel the daughter the! The administration of Government service, business transactions or other work related activities France had to... Silly way, taking 50,000 square metres ( 540,000 sq ft ) of space the!